kontrast
A+ A-
Strona Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania: szkolazdumka.pl
 Ewidencje, Rejestry i Archiwa

Ewidencje, Rejestry i Archiwa

 • Ewidencja akt osobowych.
 • Księga ewidencji uczniów.
 • Ewidencja wydanych świadectw ukończenia Szkoły.
 • Księgi inwentarzowe.
 • Księga zastępstw.
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
 • Księga druków ścisłego zarachowania.
 • Rejestr wypadków.
 • Rejestr delegacji.
 • Rejestr faktur.
 • Rejestr korespondencji.
 • Zeszyt wyjść.
 • Archiwum zakładowe.
 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Olga Olejnik | Data wprowadzenia: 2016-11-19 18:11:28 | Data modyfikacji: 2016-11-19 19:21:09.
Data wprowadzenia: 2016-11-19 18:11:28
Data modyfikacji: 2016-11-19 19:21:09
Autor: Olga Olejnik
Opublikowane przez: Włodzimierz Halan
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
ZS z Ukraińskim Językiem Nauczania
ul. Szkolna 6
11-220 Górowo Iławeckie
Dyrektor
Maria Olga Sycz
Kontakt:
Tel: (89) 76 11 243
Fax: (89) 76 11 228
e-mail: licej@wp.pl