kontrast
A+ A-
Strona Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania: szkolazdumka.pl
 Status Prawny

Status Prawny

     Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w oparciu o aktualne akty prawne dotyczące funkcjonowania oświaty, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.


        W skład Zespołu Szkół wchodzi: liceum ogólnokształcące, szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi oraz internat.


        Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Olga Olejnik | Data wprowadzenia: 2016-11-19 15:48:32 | Data modyfikacji: 2018-02-25 19:55:47.
Data wprowadzenia: 2016-11-19 15:48:32
Data modyfikacji: 2018-02-25 19:55:47
Autor: Olga Olejnik
Opublikowane przez: Włodzimierz Halan
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
ZS z Ukraińskim Językiem Nauczania
ul. Szkolna 6
11-220 Górowo Iławeckie
Dyrektor
Maria Olga Sycz
Kontakt:
Tel: (89) 76 11 243
Fax: (89) 76 11 228
e-mail: licej@wp.pl