kontrast
A+ A-
Strona Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania: szkolazdumka.pl
 Realizowane Programy

Realizowane Programy

1. Wychowawcze zadania Zespołu Szkół określają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki będące alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka. Muszą być one dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
2. W oparciu o Program Wychowawczy Zespołu Szkół konstruowany jest plan pracy wychowawców klasowych i plan pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu.

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2016-11-19 19:16:11.
Data wprowadzenia: 2016-11-19 19:16:11
Opublikowane przez: Włodzimierz Halan
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
ZS z Ukraińskim Językiem Nauczania
ul. Szkolna 6
11-220 Górowo Iławeckie
Dyrektor
Maria Olga Sycz
Kontakt:
Tel: (89) 76 11 243
Fax: (89) 76 11 228
e-mail: licej@wp.pl